Kādam nolūkam parasti tiek izmantota ģeodēzija?

Kā tas redzams tagadējā terminoloģijā, pati ģeodēzija ir jebkāda objekta atrašanās vietas noteikšana, kā arī tā lieluma un pašas formas aprakstīšana. Šeit ir redzama cieša saikne gan ar matemātiku un ģeogrāfiju, kā arī ar ģeometriju. Pateicoties ģeodēzijai, ir radītas koordinātu sistēmas, tiek būvēti tā sauktie ģeodēziskie tīkli un pie tam noteikti punkti uz zemes virsmas.Pats topogrāfiskais plāns palīdz nepazust uz zemes, bet mērnieks ļauj precīzi identificēt piederošos zemes gabalus un tad būs saimniekam izsniegts zemes robežu plāns, kas likumiski apzīmē robežas. Noteikti šodien Latvijas mērnieks tiešām ir tik pieprasīts, jo nepieciešams daudz precizet robežas un tad veic izmaiņas pats zemes kadastrs.

Topogrāfija un daudzas citas ģeodēzijas daļas

Nav noliedzams, ka, ka pati ģeodēzija ir salīdzinoši daudzveidīgs termins, un katrām vajadzībām tika izdalīti konkrēti virzieni, mēģinot īstenot plānoto. Šeit tiek izdalīta augstākā ģeodēzija, kur tad mērnieks veic mērījumus zemeslodes apmēros, nākamā būs zemākā vai arī topogrāfija jeb mērniecība, lai noteikt tuvu punktu savstarpējo attālumu un lielumu. Protams vēl ir kartogrāfija un ari inženierģeodēzija, kurā kartogrāfija īsteno karšu veidošanu, savukārt otro sfēru pielieto inženierijā, būvniecības procesos un tamlīdzīgi. Pie mums pastāv zemes kadastrs, kurā, pēc tāda procesa kā zemes robežu uzmērīšana veikšanas, apvienoti dati par īpašumiem ar to lielumiem, kā arī pastāv meliorācijas kadastrs, kurā jau dati ir par ūdensnotekām, aizsargdambjiem, valsts līmeņa drenāžas sistēmām.

Latvijas mērnieks – ko veic vai kur tieši var ieraudzīt?

Nemaz nav nozīmīgi kādi konkrēti pakalpojumu ir vajadzīgi, vai tas varētu būt atjaunots robežu plāns, jebkāda tipa zemes ierīcības projekti, kadastrālā uzmērīšana vai pat tāda lieta kā topogrāfiskais plāns, būs vajadzīgs kvalificēts Latvijas mērnieks, kurš prot savu darbu. Mērnieks ir tāds zinātnieks, kas zina ne tikai ģeogrāfiju vai fiziku, bet arī, piemēram, modernas tehnoloģijas, kā arī var darboties ar tāda tipa iekārtām kā 3d skenēšana vai lāzerskenēšana. Brīdī, kad būs sūtīta topogrāfija cena protams spēlē ne mazāk būtisku lomu, jo tā nedrīkst būt zema, bet, ņemot vērā tirgu, jāskatās vidējais rādītājs.

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *